ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ

เนื่องด้วย สพฐ. สุ่มให้โรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 รายงานโครงการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ ให้ปรากฏเป็นผลงาน “1 โรงเรียน  1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ์” สนองตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ARS)ของ สพป.ปัตตานี เขต 2

ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนดังต่อไปนี้
1.โรงเรียนบ้านศาลาสอง
2.โรงเรียนบ้านสามยอด
3.โรงเรียนบ้านเกาะจัน
4.โรงเรียนบ้านบูดน
5.โรงเรียนบ้านปานัน
6.โรงเรียนบ้านราวอ
7.โรงเรียนบ้านท่าเรือ
8.โรงเรียนบ้านป่าบอน
9.โรงเรียนบ้านนาค้อใต้
10.โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
11.โรงเรียนบ้านบาเงง
12.โรงเรียนวัดสุนทรวารี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของโรงเรียนท่าน ดำเนินการเสร็จแล้วส่งกลับไปที่อีเมล์ akaran@pattani2.go.th โดยด่วน ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:49 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:41 Akaran Baka
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ค. 2559 21:42 Akaran Baka
Comments